زندگی یا مرگ tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com 2019-09-11T20:33:36+01:00 mihanblog.com 76 2010-05-23T12:21:16+01:00 2010-05-23T12:21:16+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/157 حامد رشید پور هم شده تئوریسین موسیقی!!! . . ته نوشت:خدا آخر عاقبت موسیقی پاپ رو بخیر بگذرونه! رشید پور هم شده تئوریسین موسیقی!!!

.

.

ته نوشت:خدا آخر عاقبت موسیقی پاپ رو بخیر بگذرونه!

]]>
75 2010-05-23T12:18:27+01:00 2010-05-23T12:18:27+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/156 حامد میگن حبیب هم قراره کنسرت بذاره. اگه اینجوری باشه حتی پیش ساسی مانکن هم شرمنده میشیم. . . ته نوشت:نفس مصنوعی به موسیقیه لس آنجلسی!     میگن حبیب هم قراره کنسرت بذاره. اگه اینجوری باشه حتی پیش ساسی مانکن هم شرمنده میشیم.

.

.

ته نوشت:نفس مصنوعی به موسیقیه لس آنجلسی!

 

 

]]>
74 2010-05-22T16:24:18+01:00 2010-05-22T16:24:18+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/155 حامد چندیست سماق زیر اب می ساییم   /   بی کارترین پدیده ی امسالیم گویند که سال ، سال کار است و تلاش /  کو کار که تا مضاعفش فرماییم چندیست سماق زیر اب می ساییم   /   بی کارترین پدیده ی امسالیم

گویند که سال ، سال کار است و تلاش /  کو کار که تا مضاعفش فرماییم

]]>
73 2010-05-22T16:20:56+01:00 2010-05-22T16:20:56+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/154 حامد جمله روز :  برای اینکه شکست نخورید هرگز تلاش نکنید .  خواجه گشاد الدین ایرانی   جمله روز : 

برای اینکه شکست نخورید هرگز تلاش نکنید . 

خواجه گشاد الدین ایرانی

 

]]>
72 2010-05-22T16:18:47+01:00 2010-05-22T16:18:47+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/153 حامد وقتی تو  پارک می شینید همین طور به یه جا زول نزنید، هر از گاهی یه تکون به خودتون بدید،  فکر می  کنن مجسمه  اید می  دزدنتون !! وقتی تو  پارک می شینید همین طور به یه جا زول نزنید،

هر از گاهی یه تکون به خودتون بدید، 

فکر می  کنن مجسمه  اید می  دزدنتون !!

]]>
71 2010-05-22T16:15:38+01:00 2010-05-22T16:15:38+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/152 حامد ایوب را گفتند صبر از که آموختی؟ گفت: از دایل آپ ! ایوب را گفتند صبر از که آموختی؟

گفت: از دایل آپ !

]]>
70 2010-05-22T16:03:09+01:00 2010-05-22T16:03:09+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/151 حامد برو ادامه ی مطلب برو ادامه ی مطلب

]]>
69 2010-05-22T08:38:22+01:00 2010-05-22T08:38:22+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/149 حامد گاهی با دیدن بعضی صحنه ها بیشتر به این حقیقت میرسم که "زنها تکامل یافته تر از مردها هستند". گاهی با دیدن بعضی صحنه ها بیشتر به این حقیقت میرسم که "زنها تکامل یافته تر از مردها هستند". ]]> 68 2010-05-22T08:28:29+01:00 2010-05-22T08:28:29+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/148 حامد ترجیح می دم تو خیابون راه برم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو مسجد بشینم و به کفشام فکر کنم. ترجیح می دم تو خیابون راه برم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو مسجد بشینم و به کفشام فکر کنم. ]]> 67 2010-05-22T08:26:32+01:00 2010-05-22T08:26:32+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/147 حامد درسته موهامون مثل گلزار اتو نداره ولی لباسامون که اتو داره! درسته موهامون مثل گلزار اتو نداره ولی لباسامون که اتو داره!]]> 66 2010-05-22T08:26:09+01:00 2010-05-22T08:26:09+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/146 حامد شخصیت بعضیا مثل روده هاشون می مونه ، پیچیده و کثیف شخصیت بعضیا مثل روده هاشون می مونه ، پیچیده و کثیف ]]> 65 2010-05-22T08:21:45+01:00 2010-05-22T08:21:45+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/145 حامد حرف دخترا رو باور نکن...حرف پسرا رو اصلا گوش نکن. حرف دخترا رو باور نکن...حرف پسرا رو اصلا گوش نکن.]]> 64 2010-05-22T08:19:14+01:00 2010-05-22T08:19:14+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/144 حامد موضوع پایان نامه اش رو گذاشته"تحلیل محتوای توالت نوشته". موضوع پایان نامه اش رو گذاشته"تحلیل محتوای توالت نوشته".

]]>
63 2010-05-22T08:14:12+01:00 2010-05-22T08:14:12+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/143 حامد این جهان پر است از صدای پای انسان هایی که هروز به تو سلام می کنند در حالی که در ذهنشان طناب دار تو را می بافند این جهان پر است از صدای پای انسان هایی که هروز به تو سلام می کنند در حالی که در ذهنشان طناب دار تو را می بافند]]> 62 2010-05-22T08:13:44+01:00 2010-05-22T08:13:44+01:00 tag:http://alive-or-dead.mihanblog.com/post/142 حامد تا دیروز فکر میکردم که اگه معضل مسکن ما جوونا حل بشه، هممون میریم زن می گیریم  امروز فهمیدم که اگه معضل مسکن ما جوونا حل بشه، دیگه برای چی بریم زن بگیریم تا دیروز فکر میکردم که اگه معضل مسکن ما جوونا حل بشه، هممون میریم زن می گیریم 

امروز فهمیدم که اگه معضل مسکن ما جوونا حل بشه، دیگه برای چی بریم زن بگیریم

]]>